Διαθέσιμα μαθήματα

Αυτόματη εγγραφή

Εντοπισμός εγκαταλελειμμένων χώρων και αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας

Αυτό το σεμινάριο κατάρτισης έχει ως στόχο να εστιάσει στις μεθόδου...
Μάθημα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος: Εντοπισμός εγκαταλελειμμένων χώρων και αξιολόγηση των αναγκών της κοινότητας

Involving the community in renewing spaces

The main goal of this course is to give you a simple guide to organ...
Μάθημα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος: Involving the community in renewing spaces

για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε εγκαταλελειμμένους και αποκαταστημένους

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μάθετε για την προώθηση των χώ...
Μάθημα